นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214827
Page Views 422266
 
หนังสือนัดประชุมสภา
Adobe Acrobat Document หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   ขนาดไฟล์ 145.34 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   ขนาดไฟล์ 136.92 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   ขนาดไฟล์ 136.46 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   ขนาดไฟล์ 136.97 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 180.96 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 249.09 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 242.68 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 189.3 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 192.57 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 233.6 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 211.99 KB
Adobe Acrobat Document นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   ขนาดไฟล์ 172.22 KB