นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214724
Page Views 422159
 
รายงานการประชุมสภา
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562   ขนาดไฟล์ 230.1 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562   ขนาดไฟล์ 178.55 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2562   ขนาดไฟล์ 179.44 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562   ขนาดไฟล์ 337.35 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562   ขนาดไฟล์ 234.05 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562   ขนาดไฟล์ 243.28 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ประจำปี-2561   ขนาดไฟล์ 350.5 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2561   ขนาดไฟล์ 251.26 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2561   ขนาดไฟล์ 263.45 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2561   ขนาดไฟล์ 357.14 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2561   ขนาดไฟล์ 305.86 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560   ขนาดไฟล์ 2.47 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-3-ประจำปี-2560   ขนาดไฟล์ 3.25 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560   ขนาดไฟล์ 3.89 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560   ขนาดไฟล์ 3.84 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560   ขนาดไฟล์ 2.77 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ประจำปี-2559   ขนาดไฟล์ 200.57 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-3-ประจำปี-2559   ขนาดไฟล์ 147.44 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่--ครั้งที่-2-ประจำปี-2559   ขนาดไฟล์ 152.63 KB
RAR Archive รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2559   ขนาดไฟล์ 71.49 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2559   ขนาดไฟล์ 162.81 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ประจำปี-2558   ขนาดไฟล์ 165.33 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2558   ขนาดไฟล์ 132.92 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2558   ขนาดไฟล์ 134.38 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2558   ขนาดไฟล์ 184.72 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2558   ขนาดไฟล์ 160.76 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2558   ขนาดไฟล์ 148.54 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 469.84 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 365.93 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 297.98 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 429.06 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-3-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 297.73 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-3-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 297.73 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 347.2 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 605.87 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-ประจำปี-2563   ขนาดไฟล์ 324.49 KB