นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214797
Page Views 422235
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.06 KB 2037
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.78 KB 2031
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.64 KB 2037
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.1 KB 2067
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.39 KB 2159
การรับชำระภาษีป้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.39 KB 2065
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.46 KB 2017
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.06 KB 2028
การช่วยเหลือสาธารณภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.65 KB 2054
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.23 KB 2076
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.78 KB 2169
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.41 KB 2106
การแจ้งถมดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.6 KB 2035
การแจ้งขุดดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.82 KB 2017
"การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน " Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.42 KB 2021
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.51 KB 2023
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.18 KB 2013
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.1 KB 2025
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.49 KB 2019
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.67 KB 2045
การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.57 KB 2028
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.1 KB 2037
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.65 KB 2099
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.93 KB 2015
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.48 KB 2062
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.52 KB 2041
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.99 KB 2022
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.89 KB 2046

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.1 KB 1904
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.55 KB 1907
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.44 KB 1900
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.35 KB 1904
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.05 KB 1903
รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.28 KB 1902
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-4-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.5 KB 1967
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-3-ครั้งที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.45 KB 1906
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-3-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.26 KB 1922
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-2-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.14 KB 1924
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-1-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.86 KB 1909
ประชุมสามัญสมัยวิสามัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 1961
ประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 14081
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 1953
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.89 MB 1944
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 13593
ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 1946
ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 1934
ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 1977
ประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 191.5 KB 1999
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1973
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 163 KB 2063
ประชุมสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 71.49 KB 1966
ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 1976
การประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.81 KB 2099
สามัญ สมัยที่4-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.33 KB 2050
สามัญ สมัยที่3-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.92 KB 2081
สามัญ สมัยที่2-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.38 KB 2116
สามัญ สมัยที่1-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.72 KB 2211
ประชุมวิสามัญที่2-2-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.76 KB 2198
ประชุมวิสามัญที่2-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.15 KB 2102
ประชุมวิสามัญที่1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.54 KB 2102

ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 318.12 KB 1905
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) JPEG Image ขนาดไฟล์ 98.89 KB 1971
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ. 8463
งบแสดงฐานะทางการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.38 KB 1970
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2031
แผนการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.89 KB 2009
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 6824
ประกาศสอบราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.75 KB 2132

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ 9441

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(2561-2564) JPEG Image ขนาดไฟล์ 59.95 KB 1905
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 1988

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยแก้ว(สปสช.)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 1992
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 3311
ผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 2286
เอกสารประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 2010
กระบวนการพิจารณาโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 1995

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.42 KB 1905

ประกาศนโยบายการพัฒนาเทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยแก้วเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 1979

ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้วเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
เชิญช่วนร่วมเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.95 KB 1905
เชิญช่วนร่วมเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.55 KB 1906
เชิญช่วนร่วมเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.82 KB 1909
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 1905
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.22 KB 1912
ประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.72 KB 1967

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.94 KB 1911
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.17 KB 1907
แผนงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.57 KB 1910
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 594.58 KB 1913
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.7 KB 1906
แบบรายงานแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.32 KB 1912
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.25 KB 1912

รายงานการติดตามการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 1938
รายจ่ายจากการดำเนินงานจากรายรับในแผนงานรวม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.94 KB 1904
รายจ่ายจากการดำเนินงานจากรายรับในแผนงานรวม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.18 KB 1902
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 6 เดือน(ด.ค61-มี.ค62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.95 KB 1902
บันทึก่ข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.61 KB 1905

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 1905
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 1903
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.73 KB 1987
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 858.83 KB 1911
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 1902
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 1916
ประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.62 KB 1907
รายรับ-รายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.38 KB 1928
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(หมายเหตุ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.81 KB 1902
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.73 KB 1907
งบแสดงฐานะการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.51 KB 1905

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.39 KB 1897
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.87 KB 1898
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 1899
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 1898
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.85 KB 1900
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.61 KB 1896
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.81 KB 1900
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.26 KB 1898

งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.62 KB 1904
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(หมายเหตุ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.81 KB 2050
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.73 KB 1904
งบแสดงฐานะการเงิน11.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.87 KB 1904
งบแสดงฐานะการเงิน11.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.31 KB 1909
งบแสดงฐานะการเงิน11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.92 KB 1900
งบแสดงฐานะการเงิน10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.07 KB 1907
รายรับ-รายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.38 KB 1906
งบแสดงฐานะการเงิน8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.35 KB 1901
งบแสดงฐานะการเงิน7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.21 KB 1898
งบแสดงฐานะการเงิน6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.96 KB 1904
งบแสดงฐานะการเงิน5.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.21 KB 1902
งบแสดงฐานะการเงิน5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.26 KB 1906
งบแสดงฐานะการเงิน4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 1902
งบแสดงฐานะการเงิน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.71 KB 1902
งบแสดงฐานะการเงิน2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.25 KB 1903
งบแสดงฐานะการเงิน2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.5 KB 1902
งบแสดงฐานะการเงิน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.01 KB 1902
งบแสดงฐานะการเงิน1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.28 KB 1901
งบแสดงฐานะการเงิน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.26 KB 1910
งบแสดงฐานะการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.51 KB 1912

ผลสำรวจความพึงพอใจ
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 1907

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 1901
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.22 KB 1911
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.38 KB 1901
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.53 KB 1908
สถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.54 KB 1910
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.99 KB 1907
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วนในการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.69 KB 1906
มาตรการส่งเสริมความโปรงใส่ในการจัดซื้อจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.54 KB 1901
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.86 KB 1903
มาตรการป้องกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.81 KB 1907

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.17 KB 1902
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.58 KB 1904
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.88 KB 1898
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.55 KB 1899
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.16 KB 1901
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.89 KB 1901

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.41 KB 2629

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.05 KB 1900
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.78 KB 1939
ประมาณการรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.92 KB 1916
รายละเอียดประมาณการรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.32 KB 1899
ประมาณการรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.36 KB 1902
บันทึกหลักการและเหตุผล JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.36 KB 1900
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.55 KB 1898
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 1897
คำแถลงรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.35 KB 1898
คำแถลงรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.16 KB 1895
คำแถลงงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.15 KB 1898

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558-2562)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558-2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.59 KB 2633
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1896
แบบประเมินพนักงานจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 1900
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน JPEG Image ขนาดไฟล์ 55.49 KB 1896
ข้อมูลด้าน COMPETENCY ของทุกตำแหน่ง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.57 MB 1900

รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
ใบสมัคร กกต.ท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 1903
ประกาศรับสมัคร กกต. ท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.35 KB 1903

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 1903
หลักเกณฑ์ประเมินพนักงาานจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.67 KB 1900
หลักเกณฑ์ประเมินพนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.82 KB 1901
มาตรการดำเนินการทางวินัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.35 KB 1902
กำหนดวันขาดลามาสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 1901

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1899

หนังสือเรียกประชุมสภา
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.98 KB 1900
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.68 KB 1901
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.78 KB 1896
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.47 KB 1901

หนังสือนัดประชุมสภา
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.97 KB 1899
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.46 KB 1897
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.92 KB 1896
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.34 KB 1899

ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภา
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-ที่-4-ประจำปี-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.04 KB 1900
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.04 KB 1902
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.34 KB 1897
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.3 KB 1901
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.39 KB 1900
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.3 KB 1907

ศูนย์บริการร่วม
ตำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.66 KB 1911
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์บริการร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.6 KB 1903
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.04 KB 1905

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
1. การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 1897
  2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย 1898
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร 1900
4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน 2298
5.โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยแก้ว 1901
6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร 1896
7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 1898
8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ 1906
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 1898
10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1898