นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 307365
Page Views 558634
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.06 KB 3832
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.78 KB 3834
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.64 KB 3846
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.1 KB 3880
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.39 KB 3972
การรับชำระภาษีป้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.39 KB 3896
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.46 KB 3819
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.06 KB 3834
การช่วยเหลือสาธารณภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.65 KB 3857
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.23 KB 4007
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.78 KB 3985
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.41 KB 3915
การแจ้งถมดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.6 KB 3840
การแจ้งขุดดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.82 KB 3821
"การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน " Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.42 KB 3824
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.51 KB 3828
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.18 KB 3823
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.1 KB 3827
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.49 KB 3825
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.67 KB 3843
การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.57 KB 3831
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.1 KB 3833
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.65 KB 3923
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.93 KB 3819
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.48 KB 3863
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.52 KB 3844
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.99 KB 3826
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.89 KB 3844

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.1 KB 3709
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.55 KB 3704
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.44 KB 3704
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.35 KB 3705
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.05 KB 3705
รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.28 KB 3709
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-4-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.5 KB 3775
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-3-ครั้งที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.45 KB 3706
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-3-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.26 KB 3738
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-2-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.14 KB 3728
รายงานการประชุมสภา-ปี-61-สมัยที่-1-ครั้งที่-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.86 KB 3715
ประชุมสามัญสมัยวิสามัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 3762
ประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 15878
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 3761
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.89 MB 3739
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15396
ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 3756
ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 3735
ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 3791
ประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 191.5 KB 3806
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 3770
ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 163 KB 3867
ประชุมสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 71.49 KB 3777
ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 3779
การประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.81 KB 3895
สามัญ สมัยที่4-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.33 KB 3843
สามัญ สมัยที่3-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.92 KB 3876
สามัญ สมัยที่2-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.38 KB 3920
สามัญ สมัยที่1-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.72 KB 4017
ประชุมวิสามัญที่2-2-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.76 KB 4002
ประชุมวิสามัญที่2-1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.15 KB 3909
ประชุมวิสามัญที่1-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.54 KB 3910

ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 318.12 KB 3700
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) JPEG Image ขนาดไฟล์ 98.89 KB 3769
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ. 10260
งบแสดงฐานะทางการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.38 KB 3770
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3832
แผนการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.89 KB 3810
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 8626
ประกาศสอบราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.75 KB 3937

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ 11237

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(2561-2564) JPEG Image ขนาดไฟล์ 59.95 KB 3701
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 3789

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยแก้ว(สปสช.)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 3801
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 5222
ผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 4227
เอกสารประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 3827
กระบวนการพิจารณาโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 3798

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.42 KB 3700

ประกาศนโยบายการพัฒนาเทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยแก้วเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 3781

ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้วเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
เชิญช่วนร่วมเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.95 KB 3710
เชิญช่วนร่วมเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.55 KB 3710
เชิญช่วนร่วมเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.82 KB 3714
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 3704
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.22 KB 3717
ประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.72 KB 3766

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.94 KB 3714
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.17 KB 3703
แผนงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.57 KB 3715
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 594.58 KB 3718
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.7 KB 3703
แบบรายงานแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.32 KB 3714
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.25 KB 3703

รายงานการติดตามการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 3730
รายจ่ายจากการดำเนินงานจากรายรับในแผนงานรวม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.94 KB 3701
รายจ่ายจากการดำเนินงานจากรายรับในแผนงานรวม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.18 KB 3700
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 6 เดือน(ด.ค61-มี.ค62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.95 KB 3701
บันทึก่ข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.61 KB 3711

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 3713
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 3697
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.73 KB 3786
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 858.83 KB 3718
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 3706
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 3718
ประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.62 KB 3708
รายรับ-รายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.38 KB 3723
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(หมายเหตุ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.81 KB 3697
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.73 KB 3707
งบแสดงฐานะการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.51 KB 3694

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.39 KB 3693
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.87 KB 3691
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 3690
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 3686
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.85 KB 3695
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.61 KB 3683
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.81 KB 3685
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.26 KB 3690

งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.62 KB 3706
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(หมายเหตุ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.81 KB 3843
งบผลแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.73 KB 3693
งบแสดงฐานะการเงิน11.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.87 KB 3701
งบแสดงฐานะการเงิน11.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.31 KB 3706
งบแสดงฐานะการเงิน11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.92 KB 3688
งบแสดงฐานะการเงิน10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.07 KB 3699
รายรับ-รายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.38 KB 3691
งบแสดงฐานะการเงิน8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.35 KB 3686
งบแสดงฐานะการเงิน7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.21 KB 3686
งบแสดงฐานะการเงิน6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.96 KB 3692
งบแสดงฐานะการเงิน5.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.21 KB 3689
งบแสดงฐานะการเงิน5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.26 KB 3700
งบแสดงฐานะการเงิน4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 3692
งบแสดงฐานะการเงิน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.71 KB 3689
งบแสดงฐานะการเงิน2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.25 KB 3692
งบแสดงฐานะการเงิน2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.5 KB 3690
งบแสดงฐานะการเงิน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.01 KB 3692
งบแสดงฐานะการเงิน1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.28 KB 3688
งบแสดงฐานะการเงิน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.26 KB 3703
งบแสดงฐานะการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.51 KB 3702

ผลสำรวจความพึงพอใจ
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 3696

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 3694
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.22 KB 3696
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.38 KB 3697
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.53 KB 3700
สถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.54 KB 3703
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.99 KB 3706
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วนในการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.69 KB 3700
มาตรการส่งเสริมความโปรงใส่ในการจัดซื้อจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.54 KB 3690
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.86 KB 3695
มาตรการป้องกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.81 KB 3701

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.17 KB 3693
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.58 KB 3695
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.88 KB 3694
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.55 KB 3686
แผนจัดซื้อจัดจ้าง61-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.16 KB 3693
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.89 KB 3696

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.41 KB 4432

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.05 KB 3693
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.78 KB 3740
ประมาณการรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.92 KB 3711
รายละเอียดประมาณการรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.32 KB 3694
ประมาณการรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.36 KB 3691
บันทึกหลักการและเหตุผล JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.36 KB 3692
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.55 KB 3690
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 3687
คำแถลงรายจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.35 KB 3687
คำแถลงรายรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.16 KB 3689
คำแถลงงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.15 KB 3690

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558-2562)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558-2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.59 KB 4423
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 3691
แบบประเมินพนักงานจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 3688
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน JPEG Image ขนาดไฟล์ 55.49 KB 3687
ข้อมูลด้าน COMPETENCY ของทุกตำแหน่ง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.57 MB 3691

รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
ใบสมัคร กกต.ท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 3692
ประกาศรับสมัคร กกต. ท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.35 KB 3695

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 3691
หลักเกณฑ์ประเมินพนักงาานจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.67 KB 3693
หลักเกณฑ์ประเมินพนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.82 KB 3693
มาตรการดำเนินการทางวินัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.35 KB 3688
กำหนดวันขาดลามาสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 3693

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 3684

หนังสือเรียกประชุมสภา
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.98 KB 3690
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.68 KB 3695
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.78 KB 3685
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.47 KB 3694

หนังสือนัดประชุมสภา
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.97 KB 3691
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.46 KB 3687
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.92 KB 3695
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.34 KB 3697

ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภา
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-ที่-4-ประจำปี-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.04 KB 3685
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.04 KB 3686
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.34 KB 3689
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.3 KB 3692
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.39 KB 3696
ประกาศการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.3 KB 3698

ศูนย์บริการร่วม
ตำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.66 KB 3705
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์บริการร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.6 KB 3687
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.04 KB 3697

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
1. การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 3685
  2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย 3688
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร 3684
4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน 4084
5.โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยแก้ว 3689
6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร 3687
7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 3685
8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3692
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 3689
10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3684