นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214711
Page Views 422146
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีไฟไหม้บ้านประชาชน ในพื้นที่บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยแก้ว
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดอยแก้ว ได้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีไฟไหม้บ้านประชาชน ในพื้นที่บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 82 ครั้ง