นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 307396
Page Views 558666
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยแก้ว ฯ
18 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลดอยแก้วได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยแก้ว เพื่อจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12
ตามที่เทศบาลตำบลดอยแก้วมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอยแก้วได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลดอยแก้วยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยแก้ว จึงได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 และได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยแก้วให้ความเห็นชอบ

โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 20 ครั้ง