นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 307415
Page Views 558685
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 (29 เม.ย. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) (15 ก.พ. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (28 ม.ค. 65 | อ่าน 134 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง (19 ม.ค. 65 | อ่าน 129 ครั้ง)
วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรวิศกรรมแม่โจ้ 1 (12 ม.ค. 65 | อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญีชีกำหน (04 ม.ค. 65 | อ่าน 138 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสรรหาและลือกบุุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท (30 ธ.ค. 64 | อ่าน 170 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่อง ผลการลดพลังงาน (22 พ.ย. 64 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างเหมา (12 พ.ย. 64 | อ่าน 195 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่ง (26 ต.ค. 64 | อ่าน 584 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้วเรื่อง การสำรวจที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (25 ต.ค. 64 | อ่าน 137 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ต.ค. 64 | อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23 ก.ย. 64 | อ่าน 134 ครั้ง)
มาตรการควบคุมกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเพิ่มเติม (13 ก.ย. 64 | อ่าน 199 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564 (09 ก.ย. 64 | อ่าน 192 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่ง (05 ส.ค. 64 | อ่าน 151 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวกองการศึกษา (30 ก.ค. 64 | อ่าน 132 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กองการศึกษา เรื่องขอเชิญลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ (23 ก.ค. 64 | อ่าน 180 ครั้ง)
ประกาศจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอยแก้ว งดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ( onsite ) (12 ก.ค. 64 | อ่าน 176 ครั้ง)