นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214837
Page Views 422276
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างเหมาบริการ (12 พ.ย. 64 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลดอยแก้ว (26 ต.ค. 64 | อ่าน 178 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้วเรื่อง การสำรวจที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (25 ต.ค. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ต.ค. 64 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23 ก.ย. 64 | อ่าน 31 ครั้ง)
มาตรการควบคุมกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเพิ่มเติม (13 ก.ย. 64 | อ่าน 81 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564 (09 ก.ย. 64 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ (05 ส.ค. 64 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวกองการศึกษา (30 ก.ค. 64 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กองการศึกษา เรื่องขอเชิญลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ (23 ก.ค. 64 | อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอยแก้ว งดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ( onsite ) (12 ก.ค. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่องการเปลี่ยนดวงตราประจำเทศบาลตำบลดอยแก้ว (12 ก.ค. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอจอมทอง เรื่องการรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าทีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิทพาททางแพ่ง (30 มิ.ย. 64 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (25 มิ.ย. 64 | อ่าน 204 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลดอยแก้ว (04 มิ.ย. 64 | อ่าน 228 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมแบ่งปัน ส่งต่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ หนังสือใหม่ วารสาร (07 พ.ค. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยแก้ว ครั้งแรก (03 พ.ค. 64 | อ่าน 253 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (03 พ.ค. 64 | อ่าน 180 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยแก้ว เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรรณการแพร่ระบาด(ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 (30 เม.ย. 64 | อ่าน 208 ครั้ง)