นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 307306
Page Views 558394
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์
ปลัดเทศบาล

นางเจนจิรา วรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพักตร์ฤภัส สิทธิสิงห์
นิติกรชำนาญการ

นายพิทักษ์ ใจใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพรพรรณ จันตาบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิภาวี นันติตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวงศิกร ใจคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกฤษาลักษณ์ อิศรางกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปราณี ศรีวิชัย
แม่ครัว

นายวิรพงษ์ ตระกูลไมตรี
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุรักษ์ ล้อลำเลียง
คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)

นายเกษม นภาใสสะอาด
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)

นางสาวธนภรณ์ ศรีวิชัย
คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล)

นายอินสม ศรีวิชัย
จ้างเหมาบริการ

นายสุรสิทธิ์ สัจจาบุญฤทธิ์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)

นายธนากร สว่างรัตนชัยยง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)

นายสัญชัย อนุกรสัมพันธ์
จ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ)