นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214756
Page Views 422194
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายสุคำ วรกิจ
ปลัดเทศบาล

นางเจนจิรา วรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพักตร์ฤภัส สิทธิสิงห์
นิติกรชำนาญการ

นายพิทักษ์ ใจใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววิภาวี นันติตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวงศิกร ใจคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกฤษาลักษณ์ อิศรางกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเจริญ จันตา
พนักงานขับรถยนต์


พนักงานขับรถยนต์

นายปราณี ศรีวิชัย
แม่ครัว

นางสาวอรวรรณ ไพรคีรีพฤกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอินสม ศรีวิชัย
จ้างเหมาบริการ

นายอนุรักษ์ ล้อลำเลียง
คนงานทั่วไป(คนขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย)

นายเกษม นภาใสสะอาด
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัย)

นางสาวธนภรณ์ ศรีวิชัย
จ้างเหมาบริการ

นายสุรสิทธิ์ สัจจาบุญฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัย)

นายธนากร สว่างรัตนชัยยง
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัย)