นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214776
Page Views 422214
 
กองช่าง

นางสาวเยาวดี กันยานันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณฐกร ทะวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายชาญชัย คำหล้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวศิรดาวรรณ ปินนะสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุริยันต์ แก้วกันตี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายมนัส สีสุข
พนักงานขับรถเครื่องกลขนาดเบา

นายจตุพล ตุ้มปามา
พนักงานขับรถยนต์

นายคณาพล มณีใจ
คนงานทั่วไป