นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214804
Page Views 422242
 
กองคลัง

นางพวงแก้ว แสงบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณัฐกานต์ ปัญญาแดง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสายทอง แสงวังคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวลลิตา ปัญญาเหล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกุหลาบ มัธยเกรียงไกร
จ้างเหมาบริการ

นายพลากร บุญมาปะ
จ้างเหมาบริการ