นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214845
Page Views 422284
 
กองการศึกษา

นางปรียาภัทร์ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอรพรรณ พิเคราะห์งาน
ครู ค.ศ.2

นางสาวศุภากร ชัยอาภัย
ครู ค.ศ.2

นายอานู ชัยยะนนท์
ครู ค.ศ.2

นางอรัญญา อุไรวรรณรังสี
ครู คศ.1

นางปริฉัตร ศรีตะบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรุ่งมณี สัมพันธ์คุณากร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสิริจรรยา สวัสดิภักดีกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรพิน มหรรณพนทีไพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเสาวนีย์ พนาบรรพต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจิดาภา งามจรุพรโกศล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบัวชบา ดวงใจไพรวัลย์
จ้างเหมาบริการ

นางเสาวคนธ์ ฤกษ์ดำรง
พนักงานจ้างเหมา